Brice HORTEFEUX : Algus 

Liige 

Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Komisjonide arvuline koosseis (B9-0039/2020) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi, Islandi ja Norra vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt