Jan HUITEMA : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Kalanduskomisjon 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt