John PURVIS John PURVIS
John PURVIS
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , St. Andrews (Fife)

Viies ametiaeg John PURVIS

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Scottish Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees
 • 07-03-2002 / 12-03-2002 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ungari ühiskomisjonis
 • 13-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Bulgaaria ühiskomisjonis

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Question Time (Commission) EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

Taxation EN

15-01-2004 P5_CRE(2004)01-15(2)

Vote EN

15-01-2004 P5_CRE(2004)01-15(3)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Industrial biotechnology EN

06-11-2003 H-0726/2003 Komisjon

International Ship and Port Security Code EN

04-11-2003 H-0673/2003 Komisjon