John PURVIS John PURVIS
John PURVIS
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , St. Andrews (Fife)

Kuues ametiaeg John PURVIS

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Scottish Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Liikmed

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 16-02-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 15-02-2006 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia riikidega (ASEAN)

28-03-2008 ITRE_AD(2008)402534 PE 402.534v02-00 ITRE
John PURVIS

ARVAMUS Roheline raamat turupõhiste vahendite kohta keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades

20-12-2007 ECON_AD(2007)396719 PE 396.719v05-00 ECON
John PURVIS

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega

05-10-2007 ITRE_AD(2007)390374 PE 390.374v02-00 ITRE
John PURVIS

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.