• Isabelle   DURANT  

Isabelle DURANT : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Õigus kultuurile kui ELi kodanike põhiõigus  
- P7_DCL(2014)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 133 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Direktiivi 2008/6/EÜ (millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega) rakendamisega kaasneva kahjuliku mõju vältimine  
- P7_DCL(2010)0094 - Kehtivuse kaotanud  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 165 - 24-03-2011
Kirjalik deklaratsioon: Raskeveokite kokkupõrked  
- P7_DCL(2010)0081 - Vastu võetud  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 10-03-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0102
Allakirjutanute arv : 415 - 10-03-2011