Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Leedu - Lietuvos socialdemokratų partija (Leedu)

Sünnikuupäev : , Linkuva

Algus Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Aseesimees

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liige

FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

CULT
Kultuuri- ja hariduskomisjon
DSCA
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Viimased tegevused

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (arutelu jätkamine) LT

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-117-2500)
Täiskogu aruteludes osalemine

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (B9-0229/2020) LT

23-07-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Balsavau už šią rezoliuciją. Iš tiesų valstybėms narėms pavyko rasti sudėtingą ir nelengvą susitarimą, ir tai rodo, jog nepaisant sunkumų Europa sugeba susivienyti ir ieškoti kompromisų. Pirmą kartą istorijoje Europa susitarė dėl bendrų pastangų dalinantis finansinę naštą. Neeiliniai iššūkiai reikalauja neeilinių sprendimų, o bendras skolos mechanizmas yra Europos solidarumo išraiška, kai įsipareigojimas grąžinti skolą bus grindžiamas ES nuosavų išteklių sistema, o ne guls ant mūsų piliečių pečių. Tačiau išlieka susirūpinimas dėl daugiametės finansinės perspektyvos, kuri yra nepaprastai svarbi, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu. Daugiametė finansinė perspektyva privalo būti orientuota į bendrą ES atsigavimą ir augimą .Negalime pateisinti biudžeto apkarpymų socialinei sričiai bei ženkliai sumažinti finansavimą tokioms programoms kaip „Horizontas“, „Erasmus+“, ESF+, „Skaitmenė Europa“ ir kitoms, kurios yra gyvybiškai būtinos ilgalaikiam ir tvariam ES augimui.

OPINION On reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

16-07-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v02-00 FEMM
Raportöörina esitatud arvamus
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg