Rolandas PAKSAS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees
 • 16-02-2010 / 26-01-2012 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partija Tvarka ir teisingumas (Leedu)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 14-04-2013 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 11-06-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 18-11-2013 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-04-2012 / 10-06-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 15-04-2013 / 06-11-2013 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta  
- BUDG_AD(2013)522902 -  
-
BUDG 
ARVAMUS 29. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)  
- PETI_AD(2013)513298 -  
-
PETI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 teatavate sätete osas, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid  
- ECON_AD(2012)478650 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rituaalselt tapetud loomadest ja lindudest valmistatud lihatoodete märgistamine  
- P7_DCL(2013)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia MAZUR , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 48 - 10-12-2013
Kirjalik deklaratsioon: Rasedusdiabeedi vastane võitlus  
- P7_DCL(2013)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 65 - 10-12-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon