Sabine VERHEYEN : Algus 

Esimees 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Arengukomisjon 
Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt