Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Burgstädt

Üheksas koosseisu ametiaeg Peter JAHR

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed

  • 02-07-2019 ... : Regionaalarengukomisjon
  • 02-07-2019 ... : Petitsioonikomisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige

  • 02-07-2019 ... : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 19-06-2020 ... : Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg