Jarosław
WAŁĘSA

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jarosław WAŁĘSA

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215