Jarosław
WAŁĘSA

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jarosław WAŁĘSA

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Recreational fishing EN

18-10-2017 E-006543/2017 Komisjon

Snow crab fishing EN

05-04-2017 E-002532/2017 Komisjon