Danuta Maria HÜBNER : Elulookirjeldus 

Originaalversioon : PL 

Elulookirjeldus (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)  
Ajakohastatud: 04/08/2015 

Haridus (kraadid ja diplomid) 

 • 2009 : audoktor, Université de Valenciennes, Prantsusmaa
 • 2009 : audoktor, Poznańi majandusülikool
 • 2008 : audoktor poliitikateaduste valdkonnas, Università degli Studi, Camerino, Itaalia
 • 2007 : audoktor, Sofia rahva- ja maailmamajandusülikool, Bulgaaria
 • 2005 : audoktor, University of Sussex, Ühendkuningriik
 • 1992 : majandusteaduste professor
 • 1991-1994 : arengu ja strateegiliste uuringute instituudi direktori asetäitja, Varssavi
 • 1988-1990 : Fulbrighti stipendium, University of California, Berkeley, USA
 • 1981-1987 : arenguriikide alaste uuringute instituudi direktori asetäitja, SGPiS (praegu SGH), Varssavi
 • 1980 : habilitatsioon (rahvusvahelised majandussuhted), SGPiS (praegu SGH)
 • 1974 : doktorikraad (majandus), SGPiS
 • 1971 : majandusteaduste magister, väliskaubanduse teaduskond, SGPiS

Töökohad 

 • 2003-2004 : Euroopa asjade minister Poola Vabariigi valitsuses
 • 2001-2003 : Euroopa integratsiooni komitee büroo juhataja ja riigisekretär välisministeeriumis
 • 2000-2001 : täitevsekretär peasekretäri asetäitja ülesannetes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjonis Genfis
 • 1998-2001 : Poola Vabariigi Presidendi sotsiaalnõunik majandusküsimustes
 • 1998-2000 : täitevsekretäri asetäitja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjonis Genfis
 • 1997-1998 : Poola Vabariigi Presidendi Kantselei ülem
 • 1996-1998 : Poola Teaduste Akadeemia majandusteaduste instituudi teadusnõukogu liige
 • 1996-1998 : Poola Teaduste Akadeemia majandusteaduste instituudi teadusnõukogu liige
 • 1996-1997 : Poola Vabariigi valitsuse volinik Euroopa integratsiooni komitee loomise alal, Euroopa integratsiooni komitee sekretär riigisekretäri ülesannetes ja Euroopa integratsiooni komitee büroo juhataja
 • 1995-1996 : statistikanõukogu liige
 • 1995-1996 : Powszechny Bank Kredytowy S.A. järelevalvenõukogu liige
 • 1995-1996 : pealäbirääkija Poola ühinemiseks OECDga peetud kõnelustel
 • 1994-1996 : aseriigisekretär tööstus- ja kaubandusministeeriumis
 • 1994-1995 : asepeaministri ja rahandusministri nõunik, valitsusprogrammi „Poola strateegia” kaasautor
 • 1992-1996 : keskplaanikomitee sotsiaalplaneerimisnõukogu esimees
 • 1987-1996 : Euroopa Arengu Uurimise ja Koolitusinstituutide Liidu (EADI) täitevkomitee liige Genfis
 • 1971-... : SGPiS/SGH teadur (praegu palgata puhkusel)

Poliitiline tegevus 

Ametikohad ELi institutsioonides  
 • 2014-... : Euroopa Parlamendi liige, põhiseaduskomisjoni esimees
 • 2009-2014 : Euroopa Parlamendi liige, regionaalarengukomisjoni esimees
 • 2004-2009 : Euroopa Komisjoni liige, regionaalpoliitika volinik
 • 05/2009-11/2009 : Euroopa Komisjoni liige, kaubandusvolinik

Autasud 

 • 2014 – Prantsuse Vabariigi Auleegioni ordeni ohvitseririst – Prantsuse riigi kõrgeim teenetemärk
 • 2011 – Keiser Maximiliani auhind – Tirooli liidumaa ja Innsbrucki linna auhind, Austria
 • 2010 – Tirooli Kotka orden – Tirooli maapäeva asutatud ja antud teenetemärk, Austria
 • 1997 – Portugali Vabariigi Teeneteordeni suurrist – Portugali kõrgeim teenetemärk
 • 1996 – Poola Taassünni ordeni rüütlirist – Poola Vabariigi presidendi antud teenetemärk

Kontakt