Danuta Maria HÜBNER Danuta Maria HÜBNER
Danuta Maria HÜBNER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Platforma Obywatelska (Poola)

Sünnikuupäev : , Nisko

Seitsmes ametiaeg Danuta Maria HÜBNER

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Esimees

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Liikmed

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta

13-04-2011 REGI_AD(2011)460755 PE 460.755v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

ARVAMUS Innovaatiline liit ja Euroopa ümberkujundamine kriisijärgseks maailmaks

23-03-2011 REGI_AD(2011)458643 PE 458.643v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26

01-03-2011 REGI_AD(2011)456974 PE 456.974v02-00 REGI
Danuta Maria HÜBNER

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine

29-06-2010 ECON_AD(2010)441371 PE 441.371v02-00 ECON
Thomas HÄNDEL

ARVAMUS Tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames

25-06-2010 ECON_AD(2010)440115 PE 440.115v03-00 ECON
Edward SCICLUNA

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Piirkondlik riigiabi

21-02-2013 O-000017/2013 Komisjon

Alpide makropiirkondlik strateegia

21-02-2013 O-000016/2013 Komisjon

Alpide makropiirkondlik strateegia

21-02-2013 O-000015/2013 Nõukogu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg