Danuta Maria HÜBNER Danuta Maria HÜBNER
Danuta Maria HÜBNER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Platforma Obywatelska (Poola)

Sünnikuupäev : , Nisko

Raportid – variraportöörina Danuta Maria HÜBNER

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00 ECON
Pedro MARQUES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg