Monika HOHLMEIER : Algus 

Esimees 

Eelarvekontrollikomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt