Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Algus Tomasz Piotr PORĘBA

Aseesimees

DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Liige

TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige

CULT
Kultuuri- ja hariduskomisjon
D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Variraportöörina esitatud arvamus
Dominique RIQUET

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg