• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- LIBE_AD(2012)491339 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Volitus 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks  
- LIBE_AD(2012)487917 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- LIBE_AD(2012)478343 -  
-
LIBE