Salvatore
IACOLINO

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg Salvatore IACOLINO

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Seaduslikud uimastid

26-09-2011 P7_DCL(2011)0040 Kehtivuse kaotanud
George Sabin CUTAȘ Salvatore IACOLINO Ramona Nicole MĂNESCU Michèle RIVASI
Algatatud : 26-09-2011
Tähtaeg : 09-01-2012
Allakirjutanute arv : 110 - 15-12-2011