Marisa MATIAS : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi, Islandi ja Norra vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Marisa MATIAS  
Marisa MATIAS 

Saidil EP NEWSHUB

  • RT @AnaMartinsGomes: Sentença no processo q Isabel dos Santos me moveu: “Assim sendo, face caso concreto, direito à liberdade expressão e informação da requerida deverá prevalecer s/ os direitos de personalidade (reputação e bom nome) da requerente, indeferindo-se por isso a providência requerida.”

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 
  • Hoje no #EPlenary com @joseggusmao em solidariedade com @junqueras e a @Esquerra_ERC #Catalunya https://t.co/NpcjWSJYWy 

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 

Kontakt