Enikő GYŐRI : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt