Jens GEIER : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt