Norbert NEUSER : Algus 

Aseesimees 

Arengukomisjon 

Liige 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt