Paolo DE CASTRO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Esimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikidega sõlmitava muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi (mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta  
- AGRI_AD(2013)521554 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle  
- AGRI_AD(2013)508273 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020  
- AGRI_AD(2012)491296 -  
-
AGRI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Veini lisamine UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja  
- P7_DCL(2013)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 20-08-2013
Kirjalik deklaratsioon: Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine  
- P7_DCL(2012)0010 - Vastu võetud  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 05-07-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 05-07-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0303
Allakirjutanute arv : 387 - 05-07-2012
Kirjalik deklaratsioon: Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine  
- P7_DCL(2011)0051 - Kehtivuse kaotanud  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 15-03-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt