José Manuel
FERNANDES

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg José Manuel FERNANDES

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

09-10-2014 A8-0014/2014 PE537.406v04-00 BUDG
Monika HOHLMEIER Eider GARDIAZABAL RUBIAL