José Manuel
FERNANDES

Raportid – raportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg José Manuel FERNANDES

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta

22-05-2017 A8-0200/2017 PE597.724v02-00 BUDG ECON
Udo BULLMANN José Manuel FERNANDES

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta

16-10-2015 A8-0298/2015 PE567.773v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ José Manuel FERNANDES