José Manuel
FERNANDES

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg José Manuel FERNANDES

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Kehtivuse kaotanud
Jonás FERNÁNDEZ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Antonio TAJANI Ramón JÁUREGUI ATONDO Jean-Marie CAVADA Dimitrios PAPADIMOULIS Karima DELLI Alain LAMASSOURE Jo LEINEN Molly SCOTT CATO Svetoslav Hristov MALINOV Mercedes BRESSO Enrique CALVET CHAMBON Barbara MATERA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR José Manuel FERNANDES Neena GILL Santiago FISAS AYXELÀ Hugues BAYET Alfred SANT Renato SORU Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 91 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: sekkumishindade tõstmise tungiva vajaduse kohta kriisi ohjeldamiseks piimasektoris

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Kehtivuse kaotanud
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 58 - 13-12-2016