José Manuel
FERNANDES

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg José Manuel FERNANDES

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Champions League EN

23-10-2018 E-005421/2018 Komisjon

Douro railway line EN

28-06-2018 P-003570/2018 Komisjon

Development Bank EN

12-10-2017 P-006419/2017 Komisjon

Financial instruments EN

29-04-2016 P-003516/2016 Komisjon

Zika virus EN

28-01-2016 E-000682/2016 Komisjon