José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Sünnikuupäev : , Vila Verde

Raportöörina esitatud arvamus José Manuel FERNANDES

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimist

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg