José Manuel FERNANDES : Variraportöörina esitatud arvamus 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Agreement on a Sustainable Fisheries Partnership between the Republic of Senegal and the European Union EN  
- BUDG_AD(2020)644803 -  
-
BUDG 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019 EN  
- BUDG_AD(2020)644820 -  
-
BUDG 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta  
- BUDG_AD(2019)640655 -  
-
BUDG 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta  
- BUDG_AD(2019)640656 -  
-
BUDG 

Kontakt