Estelle GRELIER Estelle GRELIER
Estelle GRELIER
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , La Roche sur Yon

Seitsmes ametiaeg Estelle GRELIER

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Eelarvekomisjon

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Kalanduskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

Selgitused hääletuse kohta

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

Selgitused hääletuse kohta

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(7)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta

05-06-2012 BUDG_AD(2012)486165 PE 486.165v02-00 BUDG
Estelle GRELIER

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020

20-09-2012 PECH_AD(2012)487813 PE 487.813v04-00 PECH
João FERREIRA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.