Nuno MELO : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Kalanduskomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt