Kriton
ARSENIS

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143