Athanasios
PLEVRIS

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Athanasios PLEVRIS

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Destruction of Greek cemetery in Istanbul EN

10-09-2009 E-4486/2009 Komisjon

Rändevood Euroopasse

01-09-2009 H-0308/2009 Komisjon

Respect for human rights in Albania EN

26-08-2009 E-4222/2009 Komisjon

Assaults on the Christian faith in Turkey EN

26-08-2009 E-4220/2009 Komisjon

Economic crisis EN

26-08-2009 E-4218/2009 Komisjon

The renaming of villages in Albania EN

26-08-2009 E-4217/2009 Komisjon

Illegal migration EN

26-08-2009 E-4216/2009 Komisjon

Turkey's European orientation EN

26-08-2009 E-4215/2009 Komisjon

Turkish war crimes in Cyprus EN

26-08-2009 E-4214/2009 Komisjon

Fires in Attica EN

26-08-2009 E-4212/2009 Komisjon

Harassment of FRONTEX aircraft by Turkey EN

23-07-2009 E-3968/2009 Komisjon