Athanasios PLEVRIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 13-10-2009 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 13-10-2009 : Popular Orthodox Rally - G. Karatzaferis (Kreeka)

Aseesimees 

  • 29-09-2009 / 13-10-2009 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Väliskomisjon
  • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Petitsioonikomisjon
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon