Magdalena
ALVAREZ

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Magdalena ALVAREZ

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Transpordi jätkusuutlik tulevik

09-06-2010 A7-0189/2010 PE 438.273v02-00 TRAN
Mathieu GROSCH