Loránt VINCZE : Algus 

Liige 

Põhiseaduskomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Kontakt