Alessandro PANZA : Algus 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt