Alessandro PANZA Alessandro PANZA
Alessandro PANZA

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Itaalia - Lega (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Domodossola

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Alessandro PANZA

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg