Lena DÜPONT : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt