Martina MICHELS Martina MICHELS
Martina MICHELS

Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Jäsen

Saksa - DIE LINKE. (Saksa)

syntynyt : , Berlin

Etusivu Martina MICHELS

Jäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta
D-IL
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

CULT
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
DSCA
Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Viimeaikainen toiminta

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Lausunnot – varjovalmistelijana
Pascal ARIMONT

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Lausunnot – varjovalmistelijana
Herbert DORFMANN

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg