Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Unkari - Demokratikus Koalíció (Unkari)

syntynyt : , Csorna

Etusivu Csaba MOLNÁR

Jäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
DASE
Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussäännöt kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (C9-0212/2020) HU

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak direktíva EU) 2016/798 módosításra, a vasúti biztonság alkalmazását illetően annak érdekében, hogy konkrétan foglalkozzanak a Channel Fix Tunnel rögzített összeköttetésének az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követő helyzetével.
A direktíva módosítása, a Channel Fix Tunnel biztosságos használatát kívánja biztosítani, így támogattam a javaslatot.

Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä (C9-0211/2020) HU

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak Franciaország felhatalmazására, annak érdekében, hogy az ország egy nemzetközi megállapodást tudjon tárgyalni az Egyesült Királysággal a Channel Fix Link biztonságos és hatékony működés érdekében. A Channel Fix Link az Egyesült Királyságot az európai kontinenssel köti össze és így biztosítja az átjárást a két ország között. A Channe Fix Link elhelyezkedése okot ad arra, hogy Franciaország képviselje az Európai Uniót ebben a kérdésben.
A javaslat szükségszerűsége az Egyesült Királyság az Európai Unión kilépésen alapszik. A javaslatot támogattam.

Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät (C9-0286/2020) HU

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja és a benne említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosítására.
Az ökológiai termelés a fenntartható élelmiszerrendszer megteremtésének egyik eszköze, továbbá kulcsszerepe van az európai területek biológiai sokféleségének megőrzésében. Az (EU) 2018/848 rendelet új szabályozási keret megállapításával igyekszik biztosítani az ökológiai termékek belső piacának zökkenőmentes működését. Az ökológiai termelési ágazatnak azonban alkalmazkodnia kell a COVID19-világjárvány kitörése nyomán kialakult, a rendelet elfogadásakor előre nem látható rendkívüli körülményekhez, amelyek kihatnak a rendelet hatálya alá tartozó több területre is, ezért a tagállamok és az ökológiai gazdaság szereplői előreláthatólag nem lesznek képesek biztosítani a rendelet megfelelő végrehajtását és alkalmazását az abban előírt, 2021. január 1-jei időponttól kezdődően. A Bizottság tehát a belső piac zavartalan működésének biztosítása, az ökológiai gazdaság szereplői számára pedig a jogbiztonság garantálása érdekében a rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazását egy évvel elhalasztani javasolja.
A javaslat elfogadását támogattam.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg