Henna VIRKKUNEN Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Suomi - Kansallinen Kokoomus (Suomi)

syntynyt : , Joutsa

Etusivu Henna VIRKKUNEN

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma

15-05-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Koronaviruspandemian luoma talouskriisi eroaa keskeisesti 2000-luvun lopun ja 2010-luvun alun finanssi- ja eurokriiseistä. Kymmenessä vuodessa on EU:ssa otettu isoja askeleita, jotka vahvistavat kriisinsietokykyämme, vaikka pidemmällekin olisi voitu päästä. Euroalueella pankit ovat paremmassa kunnossa kuin finanssikriisin alkaessa, kun roskalainojen määrä on vähentynyt ja pääomapuskurit vahvistuneet. Euroalueen pankkien kokonaisvakavaraisuusaste on noussut merkittävästi ja johdannaismarkkinat ovat läpinäkyvämmät. Kriisin on myös Euroopassa reagoitu nopeasti eri finanssi- ja rahapolitiikan keinoin.
Koronapandemia on kuitenkin kriisinä poikkeuksellisen vaikea. Pandemia vaikuttaa yhteiskuntiin laajasti ja on suora isku reaalitalouteen. Kyse on tarjontashokista, mutta myös valtavasta kysyntäshokista, jonka vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Julkista velkaa on enemmän kuin ennen finanssikriisiä ja tilannetta leimaa valtava epävarmuus koko kriisin aiheuttajasta, eli epidemiasta ja sen kestosta. Lisäksi, vaikka pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat väliaikaisia, niiden aikana tapahtuva rakenteellinen vahinko voi olla pysyvämpää. Konkurssit, työttömyyden kasvu, kotitalouksien kulutus pieneneminen ja tuotantoketjujen hajoaminen eivät väisty samassa tahdissa kuin rajoitukset.
Poikkeuksellinen tilanne vaatii Euroopalta yhteisiä toimia. Emme kukaan pärjää vain yksin. Esimerkiksi Suomen Pankin arvion mukaan yhteiseurooppalainen finanssipoliittinen elvytysohjelma on myös Suomen etu, koska taloutemme on hyvin riippuvainen Euroopan talouden kehityksestä ja elpymisestä. Yksin voimme elvyttää kotimaista kysyntäämme, mutta vientiä emme. Suomen viennistä noin 60 prosenttia kohdistuu EU:n sisämarkkinoille.
Parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan komissiota esittämään laajan muutos- ja elvytyspaketin, joka rahoitettaisiin talousarviosta taatuilla joukkovelkakirjoilla ja käytettäisiin jäsenmaiden lainoituksiin sekä EU-tukiohjelmien rahoitukseen. Pidän tärkeänä, että rahastosta myönnettäisiin jäsenmaille ensisijaisesti lainaa, ja vain pieneltä osin lainaa. Jotta rahaston käyttö olisi läpinäkyvää, varat on ohjattava EU:n talousarvion ohjelmiin, joihin sovelletaan täysimääräistä parlamentaarista valvontaa sekä asianmukaisia tarkastus- ja raportointivaatimuksia. Rahasto tarjoaisi kahden biljoonan euron investointisysäyksen, muun muassa houkuttelemalla yksityisiä investointeja, ja on kestoltaan oikeassa suhteessa kriisin odotettuihin vaikutuksiin, joista on tulossa syviä ja pitkäaikaisia.
Vaikka julkisessa keskustelussa suurin mielenkiinto kohdistuu nyt juuri elvytysrahastoon, samalla on tärkeää, että rahaston kanssa samanaikaisesti neuvoteltavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä pidetään kiinni olemassa olevien rahoitusohjelmien riittävästä tasosta. On uskallettava investoida kestävään kasvuun – digitalisaatioon, hiilineutraaleihin ratkaisuihin ja innovaatioihin. Koronapandemia ei ole syy tinkiä vihreän kehityksen ohjelmasta tai hiilineutraalisuustavoitteesta. Kriisi päinvastoin lisää tarvetta ohjata rahoitusta tulevaisuuden kasvua ja kilpailukykyä tukeviin investointeihin.
Olennaista on myös, että kriisin keskellä ei luoda EU-tason ratkaisuja, jotka ruokkisivat moraalikatoa tai heikentäisivät vastuullisen finanssipolitiikan kannustimia. Vaikka kriisissä on toimittava määrätietoisesti ja asiat on priorisoitava oikein, on paluu ylijäämäisiin budjetteihin Euroopassa välttämätöntä heti, kun kriisistä on noustu. Nykyisellä julkisen velan tasolla työkalupakkimme on valitettavan rajattu, ja kriisin jälkeen sitä vieläkin vahvemmin.

Poikkeuslainsäädäntö Unkarissa ja sen vaikutus oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin (jatkoa keskustelulle)

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-057-5000)
Osallistuminen täysistuntoihin

EU:n yhteinen varautuminen pandemioihin

05-05-2020 E-002718/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset
Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

EP NEWSHUBissa

RT @UNESCO: Happy #WorldEnvironmentDay! Respect for nature comes with understanding. Let's act #ForNature & learn to reconnect with it. 🌏 https://t.co/zXGNO4XBUJ  https://t.co/iZ1rboE613 

Hyvää maailman ympäristöpäivää 🌎 Tänään VirkkusVartissa puhutaan EU:n metsäpolitiikasta. Vieraana Risto @artjoki EU-komissiosta. Kuuntele #podcast #VirkkusVartti #metsät #biodiversiteetti https://t.co/d08AOEnzcy 

RT @Puolustusvoimat: #Ilmavoimat suorittaa puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta ylilentoja useilla paikkakunnilla Hornet- ja Hawk-kalustolla. Helsingissä nähdään myös Ilmavoimien virallisen taitolento-osasto Midnight Hawksin esityslento. Katso reitit ja lue lisää: https://t.co/vyEsYzS1mh  https://t.co/yZZ2XZrpiQ 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg