Alessandra MORETTI Alessandra MORETTI
Alessandra MORETTI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , Vicenza

Kahdeksas vaalikausi Alessandra MORETTI

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-02-2015 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-02-2015 : Partito Democratico (Italia)

Varapuheenjohtaja

  • 16-10-2014 / 01-02-2015 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Jäsen

  • 01-07-2014 / 01-02-2015 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 01-07-2014 / 01-02-2015 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

  • 08-07-2014 / 01-02-2015 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 17-09-2014 / 14-01-2015 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 15-01-2015 / 01-02-2015 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto jalkapallo-otteluiden ja muiden urheilutapahtumien väkivaltaa vastaan

12-01-2015 P8_DCL(2015)0002 Rauennut
José BLANCO LÓPEZ Elena VALENCIANO Marc TARABELLA Esteban GONZÁLEZ PONS Mercedes BRESSO Aldo PATRICIELLO Alessandra MORETTI Dietmar KÖSTER Virginie ROZIÈRE Eric ANDRIEU Ismail ERTUG Eider GARDIAZABAL RUBIAL Izaskun BILBAO BARANDICA Fernando MAURA BARANDIARÁN Javier NART Merja KYLLÖNEN Stefan ECK Ivo VAJGL Marijana PETIR Francisco ASSIS Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Clara AGUILERA Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ernest URTASUN Francisco de Paula GAMBUS MILLET Santiago FISAS AYXELÀ
Jättämispäivä : 12-01-2015
Raukeamispäivä : 12-04-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 142 - 17-04-2015

Kirjallinen kannanotto rahapeliriippuvuuteen

15-12-2014 P8_DCL(2014)0013 Rauennut
Nicola CAPUTO Patrizia TOIA Flavio ZANONATO Fulvio MARTUSCIELLO Alessandra MORETTI Luigi MORGANO Silvia COSTA Renata BRIANO Dario TAMBURRANO Marco AFFRONTE Pier Antonio PANZERI Alessia Maria MOSCA Isabella DE MONTE Christel SCHALDEMOSE
Jättämispäivä : 15-12-2014
Raukeamispäivä : 15-03-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 105 - 11-03-2015

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg