Nicola DANTI : Etusivu 

Jäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Kansainvälisen kaupan valiokunta 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (B9-0089/2020) IT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot