Maria NOICHL : Etusivu 

Jäsen 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Kehitysvaliokunta 
Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot