Pina PICIERNO : Etusivu 

Jäsen 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
Vetoomusvaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 

Viimeaikainen toiminta 

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (B9-0089/2020) IT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot