Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

syntynyt : , Považská Bystrica

Etusivu Ivan ŠTEFANEC

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-JP
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
D-UA
Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt SK

26-03-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Vypuknutie nákazy COVID-19 vážne ovplyvnilo leteckú dopravu nie len v Európskej Únii, ale na celom svete. Aby sa predišlo finančným stratám leteckých prepravcov a zbytočnému znečisteniu ovzdušia, ktoré by spôsobilo vypravovanie kapacitne málo využitých lietadiel, považuje Únia reguláciu alokovania miest na letiskách za významný krok v boji proti následkom epidémie.

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena (koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) SK

26-03-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Európska Únia je pevne rozhodnutá bojovať proti epidémii a pomôcť Členským Štátom. Investície do zdravotníctva pomôžu v boji s nákazou, zatiaľ čo urýchlená finančná pomoc pre podniky a živnostníkov zjemní ekonomické následky krízy.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg

Postiosoite

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles