Theresa
GRIFFIN

Kirjalliset kysymykset - Yhdeksäs vaalikausi Theresa GRIFFIN

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Deforestation in Colombia EN

22-01-2020 P-000343/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Environmental refugees EN

17-07-2019 E-002304/2019 Komissio