Hilde VAUTMANS : Etusivu 

Jäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot