Valerie HAYER : Etusivu 

Jäsen 

Budjettivaliokunta 
Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot